19 Ianuarie, 2020

Noi modificări la Programul Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri.Cum se face accesarea facilităţilor?

Guvernul a adoptat în cadrul şedinţei de ieri, 3 aprilie 2013, proiectul de Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Programului Mihail Kogălniceanu, prin care se prevede că subvenția de dobândă și garanția pot fi accesate atât cumulat, cât şi separat.Hotărârea adoptată de Guvern introduce, la nivelul normelor metodologice a dispozițiilor aferente Programului Mihail Kogălniceanu, o abordare separată a celor două facilități: subvenția de dobândă și garanția. Astfel, beneficiarii Programului pot accesa cele două facilități atât cumulat, cât și separat.În condițiile în care garanția nu este considerată ajutor de stat, reglementarea posibilității de a accesa garanția de stat, distinct de ajutorul de minimis, permite IMM-urilor să fie declarate eligibile pentru componenta de garantare și să contracteze o finanțare fără dobândă subvenționată, beneficiind totuși de o garanție din partea statului.De asemenea, Hotărârea va asigura subvenționarea integrală a dobânzii, pentru IMM-urile declarate eligibile.Potrivit informaţiei de presă publicate pe site-ul Guvernului, adoptarea ...

continuare →

30 de zile pentru onorarea, de către autorităţile publice, a facturilor emise de IMM-uri

În fiecare zi, în întreaga Europă falimentează zeci de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), întrucât facturile pe care le emit nu sunt plătite. Ca urmare, dispar locuri de muncă şi rămân neexploatate oportunităţi de afaceri, iar revenirea la creştere economică este amânată. Pentru a pune capăt practicilor de întârziere a plăţilor, Uniunea Europeană a adoptat Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale. 16 martie 2013 este data până la care statele membre sunt obligate să integreze în legislaţiile naţionale textul revizuit al directivei privind întârzierea efectuării plăţilor. Conform directivei, autorităţile publice trebuie să plătească pentru bunurile şi serviciile pe care le achiziţionează în termen de 30 de zile calendaristice sau, în circumstanţe excepţionale, în termen de 60 de zile. Întreprinderile trebuie să îşi plătească facturile în termen de 60 de zile calendaristice, cu excepţia cazului în care se stabilesc intenţionat condiţii diferite şi în cazul în ...

continuare →

Comisia vrea să uşureze viaţa IMM-urilor prin relaxarea celor mai împovărătoare 10 acte legislative ale UE

Cele mai mari dificultăţi şi costuri decurg din normele referitoare la legislaţia REACH, taxa pe valoarea adăugată, siguranţa produselor, recunoaşterea calificărilor profesionale, protecţia datelor, legislaţia în domeniul deşeurilor, legislaţia în legătură cu piaţa forţei de muncă, aparatura de înregistrare în transportul rutier, achiziţiile publice şi codul vamal modernizat. Cele 20,8 milioane de întreprinderi europene mici şi mijlocii (IMM-uri) creează 85 % din toate locurile de muncă noi din Europa, angajând 2/3 din forţa de muncă a UE şi contribuind în mod semnificativ la inovare şi la creşterea economică. Comisia a pus IMM-urile în centrul agendei sale de reglementare inteligentă pentru sprijinirea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă în Europa. În urma unei ample consultări lansate de Comisie, în jur de 1.000 de IMM-uri şi organizaţii cu scop lucrativ au identificat topul 10 al celor mai împovărătoare acte legislative ale UE Scopul acestei consultări ample a fost acela de a ...

continuare →

„Portalul IMM-urilor din România” va fi lansat în luna septembrie

Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) a anuţat că, începând din luna septembrie a acestui an, publicul larg va avea acces la „Portalul IMM-urilor din România”, licitaţia pentru implementarea proiectului încheindu-se zilele trecute. * Ce aduce „Portalul IMM-urilor din România”? Prin acest proiect se doreşte crearea unei infrastructuri la nivelul IMM-urilor, cu o serie de beneficii, dintre care MSI enumără următoarele aspecte: - disponibilitatea noilor servicii electronice pentru toţi utilizatorii prin existenţa unei infrastructuri corespunzătoare, rulării centralizate şi integrării la standarde europene; - identitate unică faţă de toate serviciile pentru fiecare utilizator, datorită autentificării securizate; - reducerea costurilor pentru IMM-uri şi Administraţia Centrală datorită infrastructurii comune, scăderii timpilor de procesare, eliminării redundanţei şi garantării calităţii şi securităţii serviciilor oferite. Totodată, sistemul va asigura accesul cetăţenilor şi agenţilor economici la două tipuri de informaţii: - publice – date generale despre materiale şi acte normative de interes public, despre orar, funcţionare, competenţele comisiilor ...

continuare →

MFP a lansat Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la încasare, în format digital

Ministerul Finanţelor Publice a elaborat Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la încasare, în cadrul căruia sunt reunite într-un singur document toate prevederile legale din Codul fiscal, din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal precum şi din normele procedurale, necesare în cazul operaţiunilor care intră sub incidenţa sistemului TVA la încasare. Conform comunicatului de presă publicat pe pagina de web a instituţiei, Ghidul se doreşte a fi un instrument util adresat contribuabililor, structurat astfel încât să ofere, pe lângă selecţia şi gruparea coerentă a prevederilor referitoare doar la TVA la încasare existente în Codul fiscal şi în normele metodologice, şi explicaţii, comentarii, exemplificări, în situaţia în care înţelegerea textelor legale este mai dificilă sau necesită coroborări între diferite articole din cod şi din norme. Descarcă Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la încasare! Click aici! La baza acestei iniţiative se află Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. ...

continuare →

Despre Programul „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”

Camera Deputaţilor a adoptat în cadrul şedinţei de plen, cu 183 de voturi „pentru”, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului „Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”. Programul guvernamental are ca obiectiv acordarea de facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, de către instituţiile de credit. Programul are un caracter multianual, pe perioada 2011-2013, şi urmăreşte încurajarea şi stimularea dezvoltării I.M.M.-urilor, prin acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 de lei pe I.M.M. pe an, cu dobândă parţial subvenţionată. Acesta mai urmăreşte garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de 1 an, în vederea desfăşurării activităţii, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile ordonanţei de urgenţă, fără a depăşi durata programului. Criteriile, aplicate ...

continuare →

Ministerul Economiei va deconta sumele destinate beneficiarilor programului POS CCE

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a anunţat deblocarea, începând cu ziua de 15 octombrie 2012, a plăţilor aferente Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), cu o valoare a sumelor decontate în perioada următoare ce atinge 133 milioane de lei, conform unui comunicat de presă postat pe pagina web a instituţiei. Programul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar autorităţile române, responsabile de implementarea şi gestionarea programelor finanţate din bugetul Uniunii Europene, au reuşit să reia plăţile către beneficiari. În decursul ultimelor 5 luni, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice a semnat 1.725 de contracte de finanţare reprezentând 100% din proiectele Întreprinderilor Mari şi Cercetării, 77% din cele ale Energiei, 59% din cele ale IMM. Conform declaraţiilor ministeriale, strategia de îmbunătăţire a capacităţii administrative a structurilor implicate în managementul fondurilor europene, menite să accelereze procesul de absorbţie a fondurilor structurale şi ...

continuare →