18 Ianuarie, 2020

IMM-urile vor primi ajutoare de minimis dacă dezvoltă şi menţin noi locuri de muncă! Vezi condiţiile de acordare

Ministerul Finanţelor a lansat un proiect de Hotărâre prin care se prevede faptul că IMM-urile vor putea beneficia de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare.Aceste sume nerambursabile se acordă în limita echivalentului în lei a valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.* Durata programului, bugetul maxim alocat, numărul de IMM-uri implicatePotrivit proiectului de act normativ, schemă de ajutor de minimis se aplică de la data deschiderii sesiunii până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finanţare, în limita bugetului alocat.Plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2016, în limita bugetului anual alocat schemei.Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 508/2013 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate de către IMM-uri

Ordinul nr. 508/2013 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finanţelor Publice şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii de către întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, pentru anul 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 16.04.2013 (M.Of. 216/2013).În vigoare de la 16.04.2013Având în vedere prevederile art. 2 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 218/2012, precum şi ale art. 13 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, cu completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, ...

continuare →

Programul Mihail Kogălniceanu 2013: Care este nivelul primei de garantare datorate de către IMM-uri?

La sfârşitul zilei de ieri a fost publicat în Monitorul Oficial  un act normativ prin care se stabileşte nivelul primei de garantare pentru acest an, datorate de către IMM-uri, în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu, către Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.Astfel, prin Ordinul MFP nr. 508/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 216/2013, pentru anul 2013 se stabileşte nivelul primei de garantare de 2,6% pe an, formată din comisionul de risc de 1,6% pe an cuvenit Ministerului Finanțelor Publice și comisionul de administrare de 1% cuvenit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.* Context legislativPrin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii s-a stabilit că prima de garantare reprezintă suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice şi din comisionul de administrare ...

continuare →

Au început înscrierile la Programul Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri! Află cum obţii linia de credit

Astăzi, 15 aprilie 2013, s-a activat înscrierea în cadrul „Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”. * Care este procedura de înscriere în Program?Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru acordarea subvenţiei de dobândă se fac on-line pe site-ul Ministerului Economiei, conform procedurii de înscriere on line şi înregistrarea în Registrul Unic Electronic. Înscrierea on-line se desfăşoară în sesiune continuă până la epuizarea bugetului alocat programului.Solicitantul trebuie să completeze on-line formularul de înscriere în program, opţiunea „ Accesare linie credit”.Sursa foto: Ministerul EconomieiAplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, cu numărul de înregistrare obţinut şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta.În cazul în care beneficiarul doreşte prelungirea liniei de credit, acesta trebuie să aplice on-line pe site-ul Ministerului Economiei, completând formularul de înscriere, opţiunea „ Prelungire linie credit”. Aplicaţia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, cu numărul de înregistrare obţinut şi cu ...

continuare →

De luni încep înscrierile la Programul Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri! Descarcă Ghidul Aplicantului!

Ministerul Economiei a anunţat că începând de luni, 15 aprilie 2013, ora 10:00, va fi activă înscrierea în cadrul „Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii”.* Ce este Programul Mihail Kogălniceanu? Câţi bani pot fi obţinuţi?Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii are ca obiectiv facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la garantare şi creditare, prin acordarea unei linii de credit cu dobândă integral subvenţionată şi/sau garantată parţial de stat.La dispoziţia persoanelor interesate este pus „Ghidul aplicantului” în cadrul căruia se află informaţii utile referitor la Programul Mihail Kogălniceanu. Potrivit acestui document, valoarea maximă a liniei de credit acordate este de 400.000 lei pe I.M.M., pe an.Descarcă “Ghidul aplicantului” pentru Programul Mihail Kogălniceanu, în format .pdf!Anexele la Ghid pot fi consultate la acest link!* La ce pot fi folosite sumele obţinute?Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:- cheltuieli privind aprovizionarea, producţia, desfacerea;- cheltuieli privind executarea ...

continuare →

Legislaţie: H.G. nr. 139/2013 pentru modificarea Normelor de aplicare a Programului Mihail Kogălniceanu

Hotărârea Guvernului nr. 139/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 08.04.2013 (M.Of. 198/2013).În vigoare de la 08.04.2013În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II din Legea nr. 218/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Art. I. -Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va ...

continuare →

Accesarea facilităţilor din cadrul Programului Mihail Kogălniceanu s-a schimbat!

Ieri a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 198/2013 actul normativ prin care se prevede că, în cadrul  Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii, subvenția de dobândă și garanția pot fi accesate atât cumulat, cât şi separat.Hotărârea Guvernului nr. 139/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri introduce o abordare separată a celor două facilități: subvenția de dobândă și garanția.Actul normativ a fost adoptat de Guvern săptămâna trecută, insituţia precizând că modificările reglementează accesarea de către beneficiari a celor două facilităţi atât cumulat, cât și separat.În condițiile în care garanția nu este considerată ajutor de stat, reglementarea posibilității de a accesa garanția de stat, distinct de ajutorul de minimis, permite IMM-urilor să fie declarate eligibile pentru componenta de garantare și să contracteze o finanțare fără dobândă subvenționată, beneficiind totuși de o garanție din partea statului.De asemenea, Hotărârea va asigura subvenționarea integrală a dobânzii, pentru IMM-urile declarate ...

continuare →