18 Ianuarie, 2020

Proiect UE: Tratament preferenţial pentru persoanele fizice şi IMM-uri, în cazul rezoluţiei unei bănci

Uniunea Europeană are în vedere protejarea depozitelor realizate de persoanele fizice şi întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) în cazul eşecului unei bănci, recapitalizarea instituţiei de credit aflate în dificultate urmând a se face prin accesarea conturilor companiilor mari, potrivit datelor furnizate de Agenţia Mediafax.Potrivit unei noi variante a proiectului de directivă UE privind rezoluţia bancară, consultată de Wall Street Journal (WSJ), autorităţile vor impune mai întâi pierderi asupra depozitelor negarantate, care depăşesc 100.000 de euro, deţinute de companiile mari.  Conturile persoanelor fizice şi ale firmelor cu mai puţin de 250 de angajaţi, o cifră de afaceri anuală de sub 50 milioane euro şi active de până la 43 milioane euro vor fi accesate numai dacă sumele trase din depozitele menţionate anterior vor fi insuficiente.Conform propunerii lansate, tratamentul preferenţial acordat persoanelor fizice şi întreprinderilor mici şi mijlocii este justificat, deoarece acestea nu au capacitatea de a evalua situaţia în care se află banca ...

continuare →

Legislaţie: Procedura privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

Procedura din 15.05.2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 28.05.2013 (M.Of. 305/2013).În vigoare de la 28.05.2013CAPITOLUL IDefiniţiiARTICOLUL 1În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) ajutor de stat – orice ajutor acordat de stat sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează ori ameninţă să denatureze concurenţa, prin favorizarea anumitor întreprinderi sau sectoare de producţie, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre;b) schemă de ajutor de stat – orice act în baza căruia, fără a fi necesare măsuri suplimentare de punere în aplicare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, precum şi orice act în baza căruia ajutorul, care nu este legat de un anumit proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi pentru o perioadă ...

continuare →

OFICIAL: A fost publicată Procedura pentru obţinerea ajutoarelor de minimis de către IMM-uri!

Ieri au fost publicate în Monitorul Oficial actele normative care stabilesc procedura privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, după ce Ministerul Finanţelor a lansat varianta de proiect la jumătatea acestei luni.Hotărârea nr. 274/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 305 din 28 mai 2013 (M.Of. 305/2013), stabileşte că ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare.Aceste sume se acordă în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.* Durata programului, bugetul maxim alocat, numărul de IMM-uri implicatePotrivit actului normativ, schemă de ajutor de minimis se aplică de la data deschiderii sesiunii ...

continuare →

Guvernul a adoptat acordarea ajutoarelor de minimis pentru IMM-uri!

Oficialii din Guvern au adoptat în şedinţa susţinută ieri la Palatul Victoria, proiectul de hotărâre privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii.Ajutoarele de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de sume nerambursabile în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare, în limita valorii maxime de 200.000 de euro, echivalent în lei, respectiv 100.000 de euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier.Prin noua schemă de ajutor se introduce condiţia de a crea până la finalizarea investiţiei şi de a menţine pe o perioadă de minimum 3 ani după aceea:7 locuri de muncă, din care cel puţin 3 pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 de euro până la 200.000 de euro inclusiv;5 locuri de muncă, din care cel puţin ...

continuare →