28 Ianuarie, 2020

Cine nu mai are nevoie, de astăzi, de viza de scurtă şedere pentru România?

Începând de astăzi, posesorii de vize uniforme, vize de lungă şedere sau permise de şedere emise de state membre ale Spaţiului Schengen nu vor mai fi supuşi obligativităţii vizei de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României.Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, aceste prevederi se aplică în cazul unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile.Măsura se aplică odată cu intrarea în vigoare, începând cu data de 1 februarie, a OUG nr. 109/2013 pentru completarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial nr.796/2013.Pentru ca titularii documentelor sus-menţionate să poată beneficia de această facilitate este necesar ca numărul de intrărilor şi durata şederii  autorizate să nu fi fost epuizate.Totodată, dreptul de şedere al cetățeanului străin pe teritoriul României nu poate depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele sau permisele ...

continuare →

Proiect MAI: Modificarea Hotărârii Guvernului privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări

Ministerul Administraţiei şi Internelor a publicat pe site-ul propriu, în data de 31.07. 2012, un proiect de act normativ pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări. Potrivit iniţiativei legislative, titlul Hotărârii Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Oficiului Român pentru Imigrări va avea următorul cuprins: „Hotărâre privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări.” Inspectoratul General pentru Imigrări va fi „organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită atributele ce îi sunt date prin lege pentru implementarea politicilor României în domeniile migraţiei, azilului şi al integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste domenii”, se arată în proiectul de Hotărâre. În proiect se precizează, de asemenea, că Inspectoratul General va fi condus de un inspector general, numit prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, ajutat de doi inspectori ...

continuare →