21 Noiembrie, 2019

Care este valoarea fiscală utilizată pentru impozitarea bunurilor în cazul aplicării IFRS?

Prin punctul 34 din OUG nr. 125/2011, începând cu 01.01.2012, firmele care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiară (IFRS), pentru determinarea valorii fiscale vor aplica următoarele reguli: 1. pentru imobilizările necorporale, în valoarea fiscală se includ si reevaluarile efectuate potrivit reglementarilor contabile. In cazul in care se efectueaza reevaluari ale imobilizarilor necorporale care determina o descrestere a valorii acestora sub valoarea ramasa neamortizata stabilita in baza valorii de inregistrare in patrimoniu, valoarea fiscală rămasă neamortizată a imobilizărilor necorporale se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza valorii de înregistrare în patrimoniu; Conform Codului civil, patrimoniul cuprinde totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care aparţin unei persoane. Patrimoniul persoanei poate cuprinde mai multe mase patrimoniale, stabilite în condiţiile legii. Exemple: a) masa patrimonială de afectaţiune – este acea diviziune a patrimoniului care cuprinde bunurile afectate exercitării unei profesii autorizate; b) masa patrimonială fiduciară – este acea diviziune a ...

continuare →

Noutăţi în materie de IFRS 2011

Amendamente la IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. O entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile poate să fi stabilit un cost presupus în conformitate cu principiile contabile general acceptate (GAAP) anterioare pentru unele dintre activele şi datoriile sale sau pentru toate, prin evaluarea lor la valoarea lor justă la o anumită dată, datorită unui eveniment, de exemplu, o privatizare sau o ofertă publică iniţială. Dacă data evaluării corespunde sau este anterioară datei trecerii la IFRS-uri, o entitate poate utiliza o astfel de evaluare la valoarea justă determinată de evenimente drept cost presupus pentru IFRS-uri la data respectivei evaluări. Dacă data evaluării este ulterioară datei trecerii la IFRS-uri, dar în timpul perioadei acoperite de primele situaţii financiare IFRS, evaluarea la valoarea justă determinată de evenimente poate fi utilizată drept cost presupus atunci când evenimentul are loc. O entitate trebuie să recunoască ajustările rezultate, în ...

continuare →