14 Decembrie, 2019

Ghid practic privind tratamentul fiscal al operaţiunilor din sfera Reglementărilor contabile conforme cu IFRS

Ministerul Finanţelor Publice a publicat un proiect de Ordin pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.Conform Notei de fundamentare a proiectului de act normativ, Asociaţia Română a Băncilor a considerat necesară elaborarea unui ghid practic pentru exemplificarea regulilor fiscale aplicabile pentru determinarea profitului impozabil de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS.* Ce conţine Ghidul practic? Acest Ghid practic este destinat înţelegerii regulilor fiscale aplicabile pentru determinarea profitului impozabil şi include o serie de exemple care tratează aspecte punctuale:Exemplul I – Retratarea fondului comercial Sunt prezentate regulile fiscale aplicabile la momentul retratării, la data de 01.01.2012, în contextul în care fondul comercial recunoscut conform reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, îndeplineşte în continuare condiţiile de recunoaştere potrivit prevederilor IFRS. Tratamentul contabil al fondului comercial conform reglementărilor contabile aplicabile până la ...

continuare →

Regulile transferurilor în şi din categoria investiţiilor imobiliare, privind IFRS

Întrebare: Bună ziua! Reprezint o societate care aplică IFRS. Am înregistrată în contabilitate o clădire, la care s-au efectuat anumite îmbunătăţiri substanţiale în perioada 2011-2013. Vă rog să îmi spuneţi cum o tratez contabil dacă această clădire la fi închiriată la clienţi sau va fi vândută. Costurile întreţinerii zilnice le-aş putea capitaliza dacă sunt valori mari? Mulţumesc! (Anca J., Cluj)Raspuns: O investiţie imobiliară este deţinută pentru a obţine venituri din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului sau ambele. Prin urmare, o investiţie imobiliară generează fluxuri de trezorerie care sunt în mare măsură independente de alte active deţinute de o entitate. Astfel, investiţiile imobiliare se diferenţiază de proprietăţile imobiliare utilizate de posesor. Producţia sau furnizarea de bunuri sau servicii (sau utilizarea proprietăţii în scopuri administrative) generează fluxuri de trezorerie care nu pot fi atribuite numai proprietăţii imobiliare, ci şi altor active utilizate în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii. IAS ...

continuare →

Au fost publicate noi amendamente la IFRS 1 “Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”

Comisia Europeană a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 61 din 05/03/2013 Regulamentul nr. 183/2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară 1 (IFRS 1).Regulamentul UE nr. 61/2013 intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre. Regulamentul UE nr. 61/2013 a fost la Bruxelles în 4 martie 2013.1. Prezentarea pe scurt a actului european Modificările aduse IFRS 1 se referă la împrumuturile guvernamentale cu o rată a dobânzii inferioară ratei pieţei, iar obiectivul lor este de a oferi celor care adoptă IFRS pentru prima dată scutirea de la o aplicare retroactivă integrală cu ocazia trecerii ...

continuare →

Noutăţi privind aplicarea IFRS: Legiuitorul aduce clarificări şi completări cadrului contabil românesc

România a implementat sistemul de contabilitate IFRS pentru societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prin prevederile OMFP nr. 1286/2012. Aceste societăţi au obligaţia să întocmească primele situaţii financiare anuale conform IFRS începând cu anul 2012. Aşadar, primele situaţii retratate pe baza regulilor IFRS sunt “situaţii financiare conform IFRS aferente exerciţiului financiar 2012”. În Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 100/2013, a fost publicat Ordinul Ministerului de Finanţe Publice nr. 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin OMFP nr. 1286/2012 (OMFP nr. 213/2013). Prevederile invocate de OMFP nr. 213/2013 se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012. Elementele de noutate pe care le introduce OMFP nr. 213/2013: 1. Se clarifică momentul evaluării pentru elementele monetare, respectiv nemonetare, ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu IFRS

Ordinul MFP nr. 213/2013 privind completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 100 din 20.02.2013 (M.Of. 100/2013). Intrat în vigoare la: 20 februarie 2013 Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite prezentul ordin. Art. I. – Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea ...

continuare →

Se modifică reglementările contabile conforme cu IFRS!

Un proiect de act normativ, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice şi publicat pe site-ul instituţiei astăzi, 6 februarie 2013, prevede completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piață reglementată. Referatul la proiectul de ordin, redactat de Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile din cadrul MFP are în vedere Ordinul MFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor internaţionale de raportare financiară, act normativ potrivit căruia societăţile comerciale menţionate întocmesc pentru exercţiul financiar al anului 2012 situaţii financiare anuale individuale în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). Aceste situaţii financiare anuale se întocmesc prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. ...

continuare →