27 Ianuarie, 2020

Actele de identitate: definire, prima eliberare şi valabilitate

Reglementările legislative de bază privind actele de identitate sunt incluse în Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, urmând ca în continuare să vă prezentăm cele mai importante aspecte pe acest subiect, printr-o serie de articole dedicate. Astfel, în materialul de faţă vom vorbi despre definirea actelor de identitate, eliberarea acestora în primă fază, precum şi valabilitatea lor.Ce este un act de identitate?Prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate. Actul de identitate face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă.În condiţiile Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate constituie document de călătorie în statele membre ...

continuare →