25 Ianuarie, 2020

Monitorul Oficial nr. 17, 18, 19, 20, 21, 22 şi 23 din 9 ianuarie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 17 din 9 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 17/2017) au fost publicate următoarele acte normative:ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALEOrdinul ANAF nr. 3731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare.***În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 18 din 9 ianuarie 2017 (M.Of. nr. 18/2017) au fost publicate următoarele acte normative:ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALEOrdinul MApN nr. 151/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015;Ordinul MMAP nr. 1012/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studiniţa;Ordinul MFP nr. 1/2017 ...

continuare →