25 Ianuarie, 2020

Acțiune în anulare împotriva hotărârilor adoptate de Adunarea Specială a Acționarilor

Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 20.01.2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri. ...

continuare →

Care pot fi motivele respingerii unei cereri de suspendare provizorie a executării unei hotărâri judecătorești?

Prin cererea de apel înregistrată pe rolul instanţei în data de 11.03.2015, apelanta Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Zalău a solicitat şi suspendarea executării provizorii a sentinţei civile apelate nr. 2699/06.10.2014 pronunţată de Tribunalul Sălaj, până la soluţionarea definitivă a cauzei.În motivarea în fapt a cererii s-a arătat că deşi în cuprinsul dispozitivului hotărârii nu se face menţiune despre caracterul executoriu al hotărârii atacate, raportat la art. 274 din Codul muncii, cererea de suspendare este admisibilă în temeiul art. 450 Cod procedură civilă.Cu privire la necesitatea depunerii unei cauţiuni s-a invocat că apelanta este scutită de la această obligaţie în temeiul art. 7 din OG nr. 22/2002.S-a precizat că deşi legea nu impune condiţia existenţei unui motiv temeinic pentru a putea dispune suspendarea executării provizorii, în cazul de faţă suspendarea se impune cu atât mai mult cu cât motivele reţinute de instanţă sunt vădit nefondate.Apelanta a arătat în esenţă că ...

continuare →

Monitorul Oficial nr. 128/2013: acte normative incluse

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 128 din 11 martie 2013 au fost incluse următoarele acte normative: * LEGI ȘI DECRETE - Legea nr. 27/2013  privind  ratificarea  primului  Memorandum suplimentar de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie 2011, și a celui de-al doilea Memorandum suplimentar de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2012 și la Bruxelles la 29 iunie 2012; - Memorandum de înțelegere între Uniunea Europeană și România; - Memorandum  de  înțelegere  între Comisia  Europeană  și România; - Decretul nr. 271/2013 pentru promulgarea Legii privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 14 decembrie 2011 și la Bruxelles la 27 decembrie   2011,   și   a   celui   de-al   doilea Memorandum suplimentar de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 22 iunie ...

continuare →

Agenda Guvernului: ce acte normative sunt dezbătute astăzi?

Conform unei informaţii de presă publicate pe pagina de internet a Guvernului, actele normative care ar putea fi incluse pe Agenda de lucru a şedinţei Guvernului României de astăzi, 19 februarie 2013, ora 12.00, sunt următoarele: * PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ - Proiect de ordonanţă de urgenţă privind timbrul de mediu pentru autovehicule * PROIECTE DE HOTĂRÂRE - Proiect de hotărâre pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete; - Proiect de hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Handicapaţilor Fizici judeţul Harghita ca fiind de utilitate publică; - Proiect de hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Timişoara ’89 ca fiind de utilitate publică; - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental ”Memorialul Holocaustului” în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în administrarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”; - Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. ...

continuare →