18 Februarie, 2020

Proiect de lege privind economia socială

MMFPS a lansat, spre dezbatere publică, proiectul de lege privind economia socială, ca model alternativ de incluziune socială a grupurilor vulnerabile. Prevederile din actul normativ au drept scop reglementarea domeniului economiei sociale, a cadrului general de organizare şi funcţionare a întreprinderilor sociale, precum şi stabilirea măsurilor de promovare a acestora, conform scopurilor şi principiilor lor specifice. Am reţinut din proiectul de lege referirile la întreprinderile sociale, persoane juridice de drept privat care desfăşoară activităţi economice, precum şi organizaţiile neguvernamentale ori alte forme de asociere prevăzute de lege. ● Condiţii. Întreprinderile sociale sunt persoanele juridice de drept privat, care desfăşoară activităţi economice, precum şi organizaţiile neguvernamentale ori alte forme de asociere care respectă cumulativ, principiile pe care se bazează economia socială, precum şi următoarele condiţii: - management autonom, transparent, democratic şi participativ în realizarea obiectivelor individuale sau de grup; - dreptul egal de vot al membrilor, independent de aportul de capital ...

continuare →