20 Noiembrie, 2019

Evaluarea persoanelor cu handicap

Reglementarea generală dată prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial nr. 1/2008, a primit spre aplicare un nou Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. Regulamentul a fost aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr. 1261/2016, publicat în Monitorul oficial nr. 575/2016, din 28 iulie, dată de la care s-a abrogat regulamentul anterior nr. 2.299/2012. Comisia de evaluareÎncadrarea în grad şi tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protecţia copilului.Gradele de handicap sunt: uşor, mediu, accentuat şi grav.Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, Comisia de evaluare stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi perioada de valabilitate a certificatului, după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă.Comisia are, între altele, şi ...

continuare →