21 Noiembrie, 2019

SEMINAR: Analiza financiară și bugetul de venituri și cheltuieli al companiei

World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează evenimentul Analiza financiară și bugetul de venituri și cheltuieli al companiei: Ghid practic de analiză, diagnostic şi previziune financiară în perioada 25-28 august 2016, la Hotel Cocor Spa din Neptun.Seminarul va fi susţinut de doctor ec. Maria Costache, Expert Consultant cu recunoaştere internaţională (CMC), Director de Programe şi Proiecte Internaţionale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR.Scopul acestui eveniment este de a oferi participanţilor instrumentele necesare evaluării financiar-contabile în timp real a companiei pe care o conduc pentru  cunoaşterea stării de sănătate financiară a acesteia, precum şi de a evidenţia modul în care deciziile financiare şi fiscale afectează afacerea în care sunt implicaţi.Seminarul propune un Ghid practic de diagnostic financiar şi previziune financiară. Se vor viza studierea evoluţiei situaţiei patrimoniale şi a rezultatelor prin comparaţii inter-anuale, confruntând cu rezultatele obţinute în societăţi similare sau concurente.Analiza vizeaza posiblitatea de a se pronunţa asupra: exploatării şi rezultatelor; echilibrului financiar; adecvării mijloacelor la ...

continuare →

RABLA 2015: Aceeaşi primă, ecobonus majorat

Ieri a fost publicat, în Monitorul Oficial, Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2015 (Programul RABLA), în cadrul căruia se prevede menţinerea aceleiaşi valori pentru prima de casare, respectiv 6.500 lei, dar cu majorarea ecobonusului ...

continuare →