22 Ianuarie, 2020

ANAF ne învață ce drepturi și obligații avem în cazul inspecției fiscale, printr-un ghid

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe pagina de internet un Ghid pentru inspecția fiscală, care arată drepturile și obligațiile contribuabilului, ale inspectorului fiscal ce face verificarea, dar și procedurile și tipurile acestor controale.Dreptul nr. 1 – Dreptul de a fi înștiințat despre acțiunea de inspecție fiscală“Înaintea desfășurării inspecției fiscale contribuabilul/plătitorul va fi înștiințat despre această acțiune printr-un Aviz de inspecție fiscală, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal.”Dreptul nr. 2 – Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele și contribuțiile sociale aflate în cadrul termenului de prescripție„Organul de inspecție fiscală poate verifica situația contribuabilului/plătitorului în cadrul termenului de prescripție. Termenul de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili obligații fiscale este de 5 ani, cu excepția cazului când legea dispune altfel și începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea ...

continuare →

Termenul pentru depunerea autorizației de construire, prin POR, a fost prelungit

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis un ordin de modificare a ghidului general al solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 — 2020, document ce conține condițiile generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR.Ordinul de modificare prevede extinderea termenului pentru depunerea autorizației de construire în etapa de precontractare (conform prevederilor ghidurilor specifice), de la 60 la 90 zile.Scopul modificării este limitarea numărului de proiecte respinse din cauza nedepunerii la timp a tuturor documentelor aferente.Această modificare vine în urma consultării permanente pe care o avem cu societatea civilă și cu posibilii beneficiari de fonduri europene, fiind parte din procesul de simplificare al mecanismului de absorbție a fondurilor europene, a declarat ministrul Rovana Plumb.Termenul prezent, de 90 zile calendaristice, este calculat de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale.Celelalte condiții și prevederi din ghidul general rămân neschimbate.Precizăm că această modificare se aplică numai ...

continuare →