18 August, 2017

Termenul pentru depunerea autorizației de construire, prin POR, a fost prelungit

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis un ordin de modificare a ghidului general al solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 — 2020, document ce conține condițiile generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POR.Ordinul de modificare prevede extinderea termenului pentru depunerea autorizației de construire în etapa de precontractare (conform prevederilor ghidurilor specifice), de la 60 la 90 zile.Scopul modificării este limitarea numărului de proiecte respinse din cauza nedepunerii la timp a tuturor documentelor aferente.Această modificare vine în urma consultării permanente pe care o avem cu societatea civilă și cu posibilii beneficiari de fonduri europene, fiind parte din procesul de simplificare al mecanismului de absorbție a fondurilor europene, a declarat ministrul Rovana Plumb.Termenul prezent, de 90 zile calendaristice, este calculat de la data primirii de către solicitant a notificării privind demararea etapei precontractuale.Celelalte condiții și prevederi din ghidul general rămân neschimbate.Precizăm că această modificare se aplică numai ...

continuare →

SEMINAR: Analiza financiară și bugetul de venituri și cheltuieli al companiei

World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează evenimentul Analiza financiară și bugetul de venituri și cheltuieli al companiei: Ghid practic de analiză, diagnostic şi previziune financiară în perioada 25-28 august 2016, la Hotel Cocor Spa din Neptun.Seminarul va fi susţinut de doctor ec. Maria Costache, Expert Consultant cu recunoaştere internaţională (CMC), Director de Programe şi Proiecte Internaţionale, expert PHARE, membru CECCAR, AMCOR, ANEVAR si AROMAR.Scopul acestui eveniment este de a oferi participanţilor instrumentele necesare evaluării financiar-contabile în timp real a companiei pe care o conduc pentru  cunoaşterea stării de sănătate financiară a acesteia, precum şi de a evidenţia modul în care deciziile financiare şi fiscale afectează afacerea în care sunt implicaţi.Seminarul propune un Ghid practic de diagnostic financiar şi previziune financiară. Se vor viza studierea evoluţiei situaţiei patrimoniale şi a rezultatelor prin comparaţii inter-anuale, confruntând cu rezultatele obţinute în societăţi similare sau concurente.Analiza vizeaza posiblitatea de a se pronunţa asupra: exploatării şi rezultatelor; echilibrului financiar; adecvării mijloacelor la ...

continuare →