21 August, 2017

Măsuri pentru deblocarea circuitului ambalajelor

Potrivit Expunerii de motive la ordonanţa de urgenţă, prevederile Legii nr. 249/2015 prezintă mari neajunsuri în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor de reciclare şi valorificare. În contextul actual, blocajul pieţei a fost cauzat de... ...

continuare →

Raport special al Curţii de Conturi privind gestionarea fondurilor structurale de către CE

Potrivit unui raport special al Curţii de Conturi, Comisia Europeană nu a reuşit decât parţial să corecteze şi să îmbunătăţească sistemele de gestiune şi de control ale statelor membre în ceea ce priveşte fondurile structurale, arată Reprezentanţa Comisiei Europene în România. Curtea de Conturi Europeană a desfăşurat auditul în principal pe baza examinării unui număr de 40 de programe în cadrul cărora fuseseră identificate deficienţe semnificative legate de gestiune şi de control. Obiectivul auditului a fost de a evalua dacă Comisia a abordat în mod satisfăcător problema deficienţelor identificate în cadrul sistemelor de gestiune şi de control ale statelor membre. Comisia întreprinde acţiuni corective adecvate atunci când se identifică deficienţe în cadrul sistemelor statelor membre, însă procesul până la punerea lor în aplicare este îndelungat, se arată în raportul Curţii de Conturi, cu numărul 3/2012. Comisia a reuşit într‑o anumită măsură să se asigure că corecţiile financiare au fost aplicate corect, însă ...

continuare →

Guvernul pune ordine în accesarea fondurilor europene

O recentă ordonanţă de urgenţă are drept obiect prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. O.U.G. nr.66/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.461 din 30 iunie a.c. ■ Aşa cum se arată în expunerea de motive, actul normativ a fost impus ţinând cont de mai multe considerente imperative, dintre care menţionăm: - adoptarea unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene, atât de către beneficiari, cât şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor măsuri de prevenire a apariţiei neregulilor în gestionarea fondurilor europene (în special a celor privind conflictele de interese), în absenţa cărora – în contextul procesului continuu de selecţie a proiectelor – există riscul permanent al finanţării unor proiecte/contracte a căror contravaloare nu va putea fi solicitată/rambursată de Comisia Europeană; - implementarea principiului proporţionalităţii, ...

continuare →