17 Februarie, 2020

UPDATE: Acordarea eșalonărilor la plată

Ordonanța de urgență nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul oficial nr. 127/2013, a adus amendamente la o serie de acte normative, printre care și la O.U.G. nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 200/2011, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare. În scopul de a fluidiza mecanismul plăților restante, amendamentele aduse privesc, în principal, aspectele pe care le semnalăm în cele ce urmează. Obiectul eșalonărilor * Eşalonarea la plată se acordă şi pentru obligaţiile fiscale preluate de ANAF de la altă autoritate publică ca urmare a transferului de competenţă, în situaţia în care acesta are loc pe perioada derulării unei eşalonări la plată. În acest scop, organul fiscal competent comunică contribuabilului o înştiinţare de plată privind obligaţiile fiscale individualizate în acte administrative preluate ca urmare a transferului de competenţă, precum şi deciziile referitoare ...

continuare →

Modificări în Codul fiscal şi în reglementările de acordare a eşalonărilor la plată

Camera Deputaţilor a adoptat în şedinţa plenului susţinută ieri, 13 noiembrie 2012, Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. În primul rând, în cadrul O.G. 30/2011, la articolul I, după punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 761. Mai exact, această prevedere reprezintă o modificare în cadrul Codului fiscal, unde la articolul 250, alineatul (1), cu referire la clădirile pentru care nu se datorează impozit, după punctul 19, se introduce un nou punct (20), cu următorul cuprins: „clădirile care aparţin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.” O altă modificare introdusă în Codul fiscal se referă la articol 263, alineatul (2), care vizează calculul impozitului pe mijlocul de transport, în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia. ...

continuare →