22 Noiembrie, 2019

Ordinul nr. 1920/2013 privind procedura de actualizare a garanţiilor conform Codului fiscal

Ordinul MFP nr. 1920/2013 privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 20654 alin. (42) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 03.12.2013 (M.Of. 748/2013).Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile art. 20654 alin. (42) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 108 alin. (86) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:Art. 1. -(1) Antrepozitarii autorizaţi a căror garanţie depăşeşte nivelul garanţiei prevăzut la pct. 108 alin. (86) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea ...

continuare →