21 August, 2019

Garanţia de buna conduită la ofertele de achiziţii publice

Curtea Constituţională a admis că reglementarea achiziţiilor publice conţine o dispoziţie care încalcă drepturile constituţionale. Ne referim la o prevedere din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ...

continuare →

Creditele acordate IMM-urilor se majorează! Ce modificări au fost aduse Programului Mihail Kogălniceanu?

Valoarea creditelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) va fi majorată până la aproape de patru ori valoarea din anul 2012, după ce la sfârşitul săptămânii trecute a fost publicat un act normativ care modifică normele de aplicare a Programului Mihail Kogălniceanu.Ordinul MFP nr. 1020/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 486/2013, stabileşte că valoarea maximă a liniei de credit acordate pe an pentru un IMM este de 400.000 lei, cu dobândă total subvenţionată, dar nu mai mult de 9% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată. Precizăm faptul că valoarea iniţială era stabilită la suma de 125.000lei/IMM/an.Sursa foto: Lege5.roDe asemenea, conform noului act normativ, valoarea garanţiei suferă şi ea modificări, putând fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 320.000 lei din valoarea creditului (100.000 lei anterior).Atenţie! Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei.Garanţia în ...

continuare →

Garanţia de bună execuţie la contractele de achiziţii publice

O recentă hotărâre de guvern stabileşte unde se depune garanţia de bună execuţie constituită prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. H.G. nr.1045/2011, publicată în Monitorul oficial nr.757 din 27 octombrie a.c., modifică art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Prin Nota de fundamentare redactată de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de iniţiator al actului normativ, se arată că, în forma anterioară, acest articol prevedea obligaţia contractantului de a deschide un cont, la dispoziţia organelor contractante, la o bancă agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin asupra garanţiei de bună execuţie constituită prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. ...

continuare →

Garanţia financiară pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice

Prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1441/2011, publicat în M.Of.nr.379 din 31 mai a.c. a fost stabilită metodologia de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice, în temeiul prevederilor din ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Actul normativ prevede că, la introducerea pe piaţă a unui echipament electric şi electronic, denumit în continuare EEE, producătorul este obligat să depună o garanţie financiară care acoperă costurile de finanţare a operaţiunilor privind colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a tuturor deşeurile de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE, provenite de la EEE introduse pe piaţa naţională. De la data intrării în vigoare a acestui ordin, pentru înregistrarea în Registrul producătorilor de echipamente electrice şi electronice, producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile constituie ...

continuare →