15 Decembrie, 2019

Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr.1/2011, publicat în M.Of.nr. 499 din 13 iulie a.c., a fost aprobat noul Statut al Fondului, fiind totodată abrogat Ordinul nr. 1/2004 prin care funcţiona Statutul Fondului până în prezent. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar este constituit şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a reglementărilor date în aplicarea ordonanţei, precum şi în baza prevederilor statutului. Activitatea Fondului este armonizată cu reglementările comunitare privind sistemele de garantare a depozitelor, plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor. De asemenea, Fondul se preocupă de asigurarea conformităţii cu principiile fundamentale de bună guvernanţă şi practică internaţională elaborate de către Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor de Depozite împreună cu Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară, pe care le transpune în organizarea şi funcţionarea sa, cu adaptarea ...

continuare →