9 Decembrie, 2019

Programul „Prima casă” se aplică în condiţii de garantare mai flexibile

Modificările recente, aduse prin ordonanţă de urgenţă, la reglementarea de bază sunt motivate de Executiv prin nevoia de a adapta şi extinde sistemul de garantare, ca urmare a solicitărilor primite din partea celor interesaţi, precum şi pentru asigurarea condiţiilor de rambursare a ratelor creditelor de către beneficiari. Actul de modificare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2012, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 878 din 21 decembrie 2012. Modificările aduse prin recentul act normativ la O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”  vizează mai multe paliere. Pe deoparte, se prevede acordarea permisiunii de a schimba sau de a achiziţiona o altă locuinţă decât cea achiziţionată iniţial în cadrul programului, în virtutea garanţiei din partea vânzătorului pentru viciile ascunse ale locuinţei ori provocării unor daune locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei. Pe de altă ...

continuare →

Deloitte Tax: Garantarea – soluţie împotriva controverselor asupra acceptării declaraţiei vamale

Orice persoană (fizică sau juridică) care introduce mărfuri din afara Uniunii Europene are obligaţia să le prezinte la biroul vamal de intrare în Comunitate şi să îndeplinească formalităţile vamale necesare, respectiv să depună o declaraţie vamală împreună cu documentele însoţitoare ce susţin informaţiile din declaraţie. „În practică, ne întâlnim cu situaţii în care, înainte de acceptarea declaraţiei vamale, inspectorul vamal solicită modificarea unor informaţii menţionate în declaraţia vamală, sub ameninţarea neacordării liberului de vamă, pentru bunurile ce urmează a fi importate“, atrage atenţia Mihai Petre, Senior Manager Taxe Vamale şi Accize, Deloitte Tax. Întrucât fiecare oră de întârziere în vamă costă, organul vamal se află automat într-o poziţie  de forţă, prin urmare, în practică, sugestiile de modificare a declaraţiilor vamale emise de către acesta sunt acceptate. Pot fi cazuri pertinente, când informaţiile din documentele comerciale ce însoţesc marfa (de ex. factura, document de transport) nu coincid cu cele declarate în declaraţia ...

continuare →