23 Octombrie, 2019

Norme de contabilitate privind societăţile

Au fost aprobate noile Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor ...

continuare →

Drepturile salariaţilor în caz de fuziune sau divizare a firmei

Tema pe care o punem în discuţie priveşte protejarea drepturilor salariaţilor – salarii şi alte drepturi decurgând din contractul individual de muncă, în caz de modificare a structurii organizaţiei prin fuziune sau divizare. Mai concret, cine răspunde pentru creanţele salariaţilor şi ce drept de opoziţie au la îndemână aceştia din urmă. Reglementări generale referitoare la fuziune şi/sau divizare Sediul materiei este dat de dispoziţiile art. 243 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Capitolul special care tratează despre fuziunea şi divizarea societăţilor a fost modificat, recent, prin Ordonanţa guvernului nr. 2/2012 pentru a se pune de acord cu prevederile Directivei 2009/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 77/91/CEE, 78/855/CEE şi 82/891/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2005/56/CE în ceea ce priveşte obligaţiile de raportare şi întocmire a documentaţiei necesare în cazul fuziunilor şi divizărilor reduce formalităţile aplicabile operaţiunilor de fuziune şi divizare ...

continuare →

Consiliul Concurenţei a autorizat fuziunea dintre ALPHA BANK AE şi EFG EUROBANK ERGASIAS SA

Consiliul Concurenţei a autorizat operaţiunea de concentrare economică realizată prin fuziunea prin absorbţie a EFG Eurobank Ergasias SA de către Alpha Bank AE. Analiza efectuată de autoritatea de concurenţă a relevat faptul că operaţiunea notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească, respectiv nu va conduce la crearea sau consolidarea unei poziţii dominante a societăţii rezultate din fuziune, care să aibă ca efect restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia. Având în vedere că atât Alpha Bank AE, cât şi EFG Eurobank Ergasias SA realizează în Grecia mai mult de 2/3 din cifra de afaceri la nivel european, nu există obligaţia ca această concentrare economică să fie notificată Comisiei Europene. Legislaţia comunitară prevede ca, în cazul în care fiecare dintre companiile implicate realizează mai mult de două treimi din cifra totală de afaceri într-unul din statele membre, ...

continuare →

Proiect de norme contabile

Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile din cadrul MFP a elaborat proiectul de Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi pentru completarea unor reglementări contabile. Proiectul a fost introdus pe site-ul Ministerului la 1 septembrie a.c. Potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de această lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în condiţiile legii. Proiectul de ordin se aplică de către entităţile care intră sub incidenţa Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul de ordin cuprinde doar tratamentul contabil al operaţiunilor de reorganizare. Prin proiectul de ordin se prevăd răspunderi pentru ...

continuare →