10 Decembrie, 2019

Noutăţi în materia probelor prevăzute în noul Cod de procedură penală

Aşa cum am arătat într-un articol anterior, Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, care a intrat în vigoare de la 1 februarie 2014, a adus o serie de modificări şi noutăţi faţă de legislaţia anterioară, printre aceste noutăţi numărându-se şi cele referitoare la probele din materie penală în încercarea creării unui nou model de proces penal adaptat standardelor europene.Pe lângă metoda specială de supraveghere sau cercetare a participării autorizate la anumite activităţi prezentată anterior, legiuitorul a mai prevăzut şi alte metode speciale de supraveghere sau cercetare, şi anume:posibilitatea obţinerii datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane;posibilitatea obţinerii de date generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicare electronice.Obţinerea datelor privind tranzacţiile financiarePotrivit art. 138 alin. 1 lit. e din Codul de procedură penală, constituie metodă specială de supraveghere sau cercetare obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane.Prin obţinerea datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane se ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul ANRE nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică

Ordinul ANRE nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 378 din 26.06.2013 (M.Of. nr. 378/2013).În vigoare de la 01.07.2013Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi al art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 22 alin. (2) lit. d), ale art. 75 alin. (1) lit. c) şi d), art. 79 alin. (3), alin. (4) lit. d) şi alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2012 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi ...

continuare →

Senatul a aprobat proiectul de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale

Senatul a aprobat luni, 25 martie 2013, proiectul de lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale, inițiat de Guvern. Camera Deputaților este cameră decizională.Prin acest proiect de lege se stabilesc principiile aplicabile subvenționarii serviciilor sociale de către bugetul de stat și cel local a serviciilor sociale acordate de furnizori (acordate de asociații, fundații și culte recunoscute de lege) pentru serviciile sociale acordate.Subvenționarea se acordă în completarea veniturilor proprii pentru serviciile sociale prestate: 1) în comunitățile rurale; 2) în cele cu o comunitate de până la 10.000 locuitori; 3) în primii 3 ani de funcționare, în comunitățile în care aceste servicii nu există și sunt necesare nevoilor membrilor comunității. Nivelul subvenției este de până la 50% din costul standard/beneficiar/tip serviciu social, acordat exclusiv pentru plata salariilor personalului de specialitate care activează în serviciile sociale, la nivelul salariului omologilor lor din serviciile sociale publice.Din bugetul local al județelor se subvenționează ...

continuare →

Reducerile de preţ care nu sunt cuprinse în baza de impozitare

Când se referă la impozitarea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării, Codul fiscal prevede, prin art. 137 alin. (3), că baza de impozitare nu cuprinde, între altele, reduceri de preţ cum sunt rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi altele asemenea, acordate de furnizori direct clienţilor la data exigibilităţii taxei. Potrivit precizărilor din Normele metodologice, rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ nu se cuprind în baza de impozitare a taxei dacă: - sunt acordate de furnizor sau de către prestator direct în beneficiul clientului la momentul livrării, respectiv în momentul prestării serviciilor prestării şi - dacă nu constituie, în fapt, remunerarea unui serviciu sau unei livrări. Exemplul oferit în acest sens se referă la situaţii în care un furnizor livrează bunuri şi, potrivit înţelegerii dintre părţi, furnizorul va acoperi orice cheltuieli cu eventuale remedieri sau reparaţii ale bunurilor livrate în condiţiile în care ...

continuare →