21 Noiembrie, 2019

Lipsa unui echipament la inventar şi imputarea acestuia unui salariat. Înregistrări contabile

Operaţiunea contabilă nr. 1 – Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se reflectă lipsa unui echipament la inventar în valoare de 2.000 lei, amorti­zat 20%: % = 2131. Echipamente tehnologice / analitic distinct 2.000 281. Amortizări privind imobilizările corporale / analitic distinct 400 6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital / analitic distinct 1.600 Operaţiunea contabilă nr. 2 – Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se reflectă imputarea acesteia unui salariat la preţul de 2.200 lei, TVA 24%: 4282. Alte creanţe în legătură cu personalul / analitic distinct = % 2.728 7588. Alte venituri din exploatare / analitic distinct 2.200 4427 TVA colectată 528 Operaţiunea contabilă nr. 3 – Se înregistrează în contabilitate, conform documentelor justificative, operaţiunea prin care se reflectă reţinerea din salariu a sumei: 421. Personal – salarii datorate / analitic distinct = 4282. Alte creanţe în ...

continuare →