25 August, 2019

Răspunderea pentru furnizarea serviciilor poştale

Recenta Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, privind serviciile poştale îşi propune, aşa cum se arată în expunerea de motive, să adopte în legislaţia românească reglementările comunitare cu privire la realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii europene.Citiţi, în cele ce urmează, despre răspunderea pentru furnizarea serviciilor poştale, astfel cum aceste dispoziţii au fost integrate în O.U.G. nr. 13/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 139 din 15 martie a.c. Răspunderea faţă de utilizatori pentru prestarea serviciilor poştale se stabileşte potrivit contractelor încheiate cu utilizatorii, în condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi de celelalte dispoziţii legale în vigoare. Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a respecta, în raporturile cu utilizatorii, clauzele contractului-cadru cu privire la furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pe care acesta are obligaţia să le presteze.Contractul-cadru se aprobă de autoritatea de reglementare şi se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal. Condiţiile de ...

continuare →