18 Decembrie, 2018

Ce prevede Noul Cod Penal 2014: Infracţiunile electorale

Noul Cod Penal 2014, Partea Specială, Titlul IX. Infracţiuni electorale, art. 385 – 393.Împiedicarea exercitării drepturilor electoraleArt. 385. -(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.Coruperea alegătorilorArt. 386. -(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.Frauda la votArt. 387. -(1) Fapta persoanei care votează:a) fără a avea ...

continuare →

Consultare publică europeană privind practicile comerciale frauduloase

Comisia Europeană lansează o consultare publică, prin rezultatele aşteptate urmând să fie aplicate măsuri pentru protejarea întreprinderilor din UE împotriva înşelăciunilor și practicilor frauduloase. Micile întreprinderi din Europa au de suferit de pe urma comercianţilor necinstiţi care recurg la practici frauduloase, cum ar fi publicitatea înșelătoare. Fraudatorii se ascund în spatele frontierelor naționale și exploatează vulnerabilitatea întreprinderilor, în special a celor mici, atunci când desfăşoară activităţi în alte ţări din Uniunea Europeană. Pot, de asemenea, cădea victime profesioniști, cum ar fi medici sau avocați, precum și organizații ale societății civile. Pentru a le asigura acestora o protecţie mai bună, Comisia Europeană lansează o consultare publică cu scopul de a colecta, de la întreprinderi și de la alți păgubiți, mai multe informații cu privire la natura și anvergura practicilor frauduloase, inclusiv ale înșelăciunilor online. După consultare, Comisia va analiza care sunt cele mai bune modalități de a pune capăt exploatării de ...

continuare →

Cum se poate frauda accesarea de fonduri comunitare şi de fonduri publice prin serviciile de consultanţă sau profesionale

Cazul pe care îl prezentăm face parte din documentarul “Sisteme şi indicatori de fraudă”, anexă la Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. Normele au fost aprobate prin H.G. nr.875/2011, publicată în Monitorul oficial nr.659 din 15 septembrie a.c. Anexa la Norme conţine informaţii cuprinse în documentul de lucru elaborat de Comisia Europeană “Notă informativă privind indicatorii de fraudă pentru FEDR, FSE şi FC” (COCOF 09/0003/00-RO). Capitolul “Fraude în cadrul contractelor şi achiziţiilor publice”  prezintă mai multe  sisteme de fraudare comune şi recurente, împreună cu o descriere a sistemului şi indicatorii de fraudă relevanţi în domeniul contractelor şi achiziţiilor publice, o mare parte a structurii şi conţinutului aplicate de Asociaţia Experţilor Autorizaţi în Investigarea Fraudelor (Association of Certified Fraud Examiners) în instrucţiunile pentru profesioniştii din domeniul prevenirii şi ...

continuare →

Comisia Europeană a autorizat aplicarea, de către România, a taxării inverse pentru domeniile cu risc ridicat de fraudă

Ministerul Finanţelor Publice informează că, la solicitarea României de derogare de la prevederile Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată (TVA), Comisia Europeană a adoptat, pe 4 mai 2011, decizia de autorizare a României de a aplica taxarea inversă pentru următoarele categorii de produse: porumb, grâu, secară, floarea soarelui, orz, rapiţă, sfecla de zahăr, soia şi orzoaică. Pentru a permite combaterea pierderilor semnificative de TVA în anumite domenii cu risc crescut de fraudă, România a transmis Comisiei Europene, în data de 16 iunie 2010, o solicitare de autorizare de a aplica taxarea inversă pentru următoarele categorii de produse: porumb, grâu, secară, floarea soarelui, orz, rapiţă, sfecla de zahăr, soia şi orzoaică. Ulterior acestei decizii a Comisiei, vor urma, în cadrul Consiliului Uniunii Europene, discuţiile tehnice la nivelul statelor membre iar decizia finală va fi luata de catre Consiliul de autorizare a solicitării de derogare. Sursa citată menţionează, ...

continuare →