17 Iunie, 2019

Noutăţi privind recalcularea contribuţiei de sănătate pentru arendă

Noutăţi introduse de Procedura privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ...

continuare →

Proiect legislativ ANAF: Modificarea formularului 200 şi a formularului 260

Agenţia Naţională de Administare Fiscală a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. În cadrul proiectului de act normativ se propune modificarea şi înlocuirea: - Formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”; - Anexei nr. la formularul 200; - Instrucţiunilor privind completarea şi depunerea formularului 200; - Formularului 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale” - Anexei nr.1 la formularul 260, „Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”; - Anexei nr.2 la formularul 260, „Situaţie privind stabilirea obligaţiei lunare privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate/contribuţia de asigurări ...

continuare →