21 Octombrie, 2019

Proiect legislativ ANAF: Modificarea formularului 200 şi a formularului 260

Agenţia Naţională de Administare Fiscală a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare. În cadrul proiectului de act normativ se propune modificarea şi înlocuirea: - Formularului 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România”; - Anexei nr. la formularul 200; - Instrucţiunilor privind completarea şi depunerea formularului 200; - Formularului 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale” - Anexei nr.1 la formularul 260, „Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”; - Anexei nr.2 la formularul 260, „Situaţie privind stabilirea obligaţiei lunare privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate/contribuţia de asigurări ...

continuare →

Se apropie scadenţa pentru declaraţiile pe formularele 200 şi 201

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reaminteşte contribuabililor că data de 25 mai 2012, reprezintă termenul limită de depunere a declaraţiilor aferente veniturilor realizate în anul 2011, respectiv Declaraţia privind veniturile realizate din România-formular 200 şi Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate-formular 201. Contribuabilii care în anul 2011 au obţinut venituri din salarii sau asimilate salariilor, îşi pot exprima opţiunea privind destinaţia unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea şi depunerea formularului 230 – “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”. ● Declaraţia privind veniturile ...

continuare →

Formularele pentru 2% din impozitul pe venitul net anual datorat

ANAF aduce precizări privind completarea şi depunerea formularele 200 si 230 privind destinaţia sumei de 2% din impozitul pe venitul net anual datorat. Formularele 200 şi 230 se pot obţine de la sediul unităţilor fiscale sau descărcate de pe site-ul ANAF – pagina de asistenţă pentru contribuabili, iar pentru veniturile aferente anului 2011, termenul de depunere al formularelor menţionate este data de 25 mai 2012, inclusiv. Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea şi depunerea formularului 230 – “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, reglementat prin OPANAF nr.52/2012 (publicat în Monitorul oficial nr.72 din 30 ianuarie ...

continuare →

ANAF modifică formulare privind impozitul pe venit

Ca urmare a modificărilor şi completărilor aduse, recent, Codului fiscal, ANAF a considerat drept necesară adaptarea corespunzătoare a procedurilor de administrare a impozitului pe venit, atât în ceea ce priveşte modelul şi conţinutul unor formulare (declaraţii de venit, decizii de impunere), precum şi a instrucţiunilor de completare a acestora. Modificările legislative la care se face referire au vizat, în principal, următoarele aspecte în ceea ce priveşte impozitul pe venit: - modul de stabilire a venitului net, pentru contribuabilii care realizează venituri comerciale din desfăşurarea mai multor activităţi impuse pe bază de norme de venit; - simplificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice; - simplificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din arendare; - stabilirea venitului net în sistem ...

continuare →