21 Octombrie, 2019

Lista obligaţiilor fiscale care trebuie depuse până luni, 25 februarie

25 februarie 2013 (luni) este termenul limită pentru depunerea unor obligaţii fiscale, aşa că vă prezentăm obligaţiile, categoriile de contribuabili vizate şi vă oferim, totodată, acces la formularele care trebuie completate şi predate la Fisc. 1. Formularul 311 În primul rând, trebuie depusă declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat. Conform legislaţiei în vigoare, declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se afla înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel: - direct sau prin imputernicit, la registratură; - la poştă, prin scrisoare recomandată. Această declaraţie trebuie depusă de către persoanele impozabile al căror cod de ...

continuare →

Nu uitaţi: declaraţia pe formularul 112 se depune până pe 25 martie!

Poate că unora din colegii care se ocupă de mai puţin timp de administrarea firmelor le este util să reamintim termenul de 25 ale lunii pentru depunerea „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” – Formularul 112. Cadru legal. Hotărârea Guvernului nr.1397/2010, publicată în Monitorul oficial nr.897/2010, a aprobat modelul şi conţinutul Declaraţiei. Potrivit art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, “Hotărârea Guvernului nr.1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 31 decembrie 2010, rectificată, se abrogă la data intrării în vigoare a ordinului comun prevăzut la art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.” Ulterior, Hotărârea de ...

continuare →

Depunerea electronică a Declaraţiei unice D112

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) informează că, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1397/2010, contribuabilii persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, începând cu data de 1 iulie 2011, vor completa şi depune formularul 112 – “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, numai prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, nemaifiind acceptat formatul hârtie. ANAF atrage atenţia asupra faptului că pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, angajatorii trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică sau să împuternicească persoane care deţin acest certificat. Detalii privind obţinerea certificatelor calificate se găsesc pe site-ul ANAF, modulul “Declaraţii electronice”. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă puse ...

continuare →