12 Noiembrie, 2019

Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene oferă, în fiecare an, aproximativ 95 de stagii de practică cu o durată medie de 5 luni. Aceste stagii pot fi: plătite, neplătite sau rezervate funcţionarilor naţionali.Stagii plătite Stagiarii selectaţi vor fi repartizaţi către unul sau mai multe departamente ale Secretariatului General al Consiliului, pentru o durată de cinci luni. Criterii de selecţie:să fie cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;să fi terminat, la data depunerii candidaturii, cel puţin primul ciclu de studii superioare universitare, recunoscute printr-o diplomă;să cunoască bine una dintre limbile oficiale ale UE şi satisfăcător o alta. În practică, este necesară cunoaşterea cel puţin a limbilor engleză şi franceză;să nu fi efectuat deja un stagiu într-o alta instituţie europeană.Funcţionarii naţionali nu sunt eligibili pentru acest program. Departajarea candidaţilor se va face pe baza rezultatelor obţinute pe parcursul studiilor. Vor fi preferaţi candidaţii care:au terminat sau au început un curs de ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea nr. 1044/2012 privind modificarea şi completarea Standardului de formare a mediatorului

Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 1044/2012 privind modificarea şi completarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 210 din 13 aprilie 2013 (M.Of. 210/213).În temeiul art. 17 alin. (2) și al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare,Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.Articol unic. —Standardul de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:„Art. 31. —(1) Formatorul în mediere, atât în domeniul formării inițiale, cât și în domeniul formării continue, își poate desfășura activitatea în cadrul unui singur furnizor de formare acreditat de ...

continuare →

Apel de participare la un curs de formare în Lobby & Advocacy

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – ANPCDEFP, prin Programul Tineret în Acţiune, în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Participare Publică – CeRe, organizează în cadrul Săptămânii Europene a Tineretului “Cursul de formare în lobby şi advocacy”, în perioada 31 mai-2 iunie 2013, la Predeal.Săptămâna Europeană a Tineretului înseamnă peste cinci sute de evenimente, aşteptate să se desfăşoare în ţările participante la programul Tineret în Acţiune şi în toată Europa. Evenimente organizate cu şi pentru tineri şi având un singur scop: să pună tot ce este legat de tineret în lumina reflectoarelor. Scopul cursului pentru care este lansat apelul de participare, în cadrul manifestărilor, îl reprezintă instruirea tinerilor şi a reprezentanţilor organizaţiilor de tineret în utilizarea tehnicilor de lobby şi advocacy pentru soluţionarea problemelor acestora la nivelul comunităţii locale sau regionale.Advocacy este procesul prin care cetăţenii organizaţi îi influenţează pe factorii de decizie în luarea unei decizii pe un subiect specific.Lobby este o tactica ...

continuare →