21 Noiembrie, 2019

Judecătorii şi mediatorii sunt invitaţi la o conferinţă de deschidere a proiectului „Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă”

Ministerul Justiţiei organizează la Bucureşti, în perioada 21-22 septembrie 2011, Conferinţa de deschidere a proiectului “Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civilă”, finanţat de către Comisia Europeană prin Programul Specific „Justiţie civilă”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul http://www.just.ro/. Prin acest proiect se doreşte să se promoveze medierea în cauzele cu elemente de extraneitate prin organizarea de sesiuni de formare profesională pentru judecători, mediatori, reprezentanţi ai instituţiilor centrale din Statele Membre partenere. De asemenea, se va elabora un ghid de bune practici pentru specialiştii în domeniu şi se vor distribui broşuri de informare către publicul larg, cu scopul de a se explica procedura medierii în cauzele cu elemente de extraneitate. Printre participanţii la conferinţă se află judecători, mediatori, reprezentanţi ai instituţiilor partenere – Consiliul de Mediere, Ministerul Justiţiei din Olanda, Ministerul Justiţiei din Bulgaria, Ministerul Justiţiei din Republica Moldova, Asociaţia Europeană a Judecătorilor care sprijină medierea ...

continuare →

Formarea profesională a salariaţilor

Prezentăm tema propusă astfel cum este reglementată în Codul muncii recent modificat şi completat prin Legea nr.42/2011, publicată în Monitorul oficial nr.225 din 31 martie şi intrată în vigoare de la 30 aprilie a.c. Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, a fost republicat în Monitorul oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale: - adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; - obţinerea unei calificări profesionale; - actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; - reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice; - dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale; - prevenirea riscului şomajului; - promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale. Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin ...

continuare →