14 Noiembrie, 2019

Anunţ: Concurs pentru ocuparea a şapte posturi de formator în cadrul INM

Institutul Naţional al Magistraturii (INM) a decis reluarea procedurilor de selecţie pentru ocuparea  a şapte posturi de formator cu normă întreagă, potrivit unui comunicat INM. Posturile sunt repartizate după cum urmează: 1. În cadrul Departamentului de formare profesională iniţială: - 1 post la disciplinele Drept civil şi Drept procesual civil - 1 post la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal  2. În cadrul Departamentului de formare profesională continuă: - 1 post la disciplinele Drept civil şi Drept procesual civil - 3 posturi la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal 3. În cadrul Departamentului de formare a formatorilor - 1 post la disciplina Etică şi deontologie judiciară. INM, alături de Consiliul Superior al Magistraturii, adresează o invitaţie tuturor judecătorilor şi procurorilor cu experienţă profesională relevantă în domeniile de referinţă şi care doresc să devină formatori, să participe la acest concurs, pentru a contribui la întărirea capacităţii ştiinţifice a Institutului ...

continuare →

Formarea profesională a salariaţilor

Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale: a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; b) obţinerea unei calificări profesionale; c) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; d) reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice; e) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale; f) prevenirea riscului şomajului; g) promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale. Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme (art. 193, Codul Muncii): a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară ori din străinătate; b) stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă; c) stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate; d) ...

continuare →

Programe gratuite pentru formare profesională, derulate de ANOFM în luna august

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) va derula, în luna august, 160 de programe gratuite pentru formarea profesională a 3.521de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi de agenţia municipiului Bucureşti, potrivit unui comunicat ANOFM. Judeţele în care se vor organiza cele mai multe cursuri, cu un număr ridicat de participanţi, sunt: Dolj (224 persoane), Braşov (182 persoane), Iaşi (150 persoane) şi Dâmboviţa (140 persoane). La cursurile din Bucureşti participă 168 de persoane. Cele mai solicitate meserii pentru care se organizează programe de formare profesională, în perioada menţionată, sunt: lucrător în comerţ – 270 persoane, ospătar (chelner) – vânzător în unităţi de alimentaţie – 229 persoane, operator introducere, validare şi prelucrare date – 227 persoane, lucrător în cultura plantelor – 207 persoane, inspector (referent) resurse umane – 152 persoane, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de ...

continuare →

Contracte speciale de formare profesională

Sunt considerate contracte speciale de formare profesională următoarele contracte: 1. contractul de calificare profesională 2. contractul de adaptare profesională Contractul de calificare profesională Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale (art. 202, Codul Muncii). Pot încheia contracte de calificare profesională salariaţii cu vârsta minimă de 16 ani împliniţi, care nu au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite menţinerea locului de muncă la acel angajator. Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durată cuprinsă între 6 luni şi 2 ani. Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii autorizaţi în acest sens de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (art. 203). Procedura de autorizare, precum şi modul de atestare a calificării profesionale se stabilesc prin lege specială. Contractul ...

continuare →

Clauza de formare profesională

Potrivit prevederilor art. 39 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, angajatul are dreptul de acces la formare profesională. Obiective principale ale formării profesionale a salariaţilor sunt următoarele (art. 192): * adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; * obţinerea unei calificări profesionale; * actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; * reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice; * dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale; * prevenirea riscului şomajului; * promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. Modalităţi de realizare a formării profesionale (art. 193) * participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară ori din străinătate; * stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă; * stagii de practică ...

continuare →

Atenţie angajatori: se modifică normele privind ucenicia la locul de muncă!

MMFPS a iniţiat un proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006. Schimbări preconizate. Astfel cum se arată în Nota de fundamentare, prin proiectul de hotărâre s-au urmărit în principal următoarele aspecte: - abrogarea dispoziţiilor contrare noii reglementări, şi anume cele referitoare la atestarea maistrului de ucenicie şi la autorizarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice care doresc să încadreze ucenici; b) completarea actului normativ prin introducerea unor dispoziţii noi, de detaliere a aspectelor de noutate introduse prin Legea Nr. 106/2011, precum şi coroborarea pe verticală şi orizontală a acestuia cu actele normative cu care se află în conexiune, în principal cele referitoare la legislaţia privind formarea profesională a adulţilor. Schimbările preconizate sunt grupate, sintetic, astfel: ● Schimbări referitoare la conţinutul contractului de ucenicie - Contractul de ucenicie la ...

continuare →