20 Noiembrie, 2019

Legislaţie: Legea nr. 167/2013 pentru modificarea OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

Legea nr. 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 318 din 03.06.2013 (M.Of. 318/2013).Va intra în vigoare de la 06.06.2013Parlamentul României adoptă prezenta lege.Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:” Art. 21. - Formarea profesională a adulţilor, finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională şi/sau certificate de competenţe profesionale, este o activitate de interes general care face parte din sistemul naţional de educaţie şi formare profesională.”2. La articolul 3, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:” f) promovarea învăţării pe tot parcursul ...

continuare →

Ce cursuri gratuite de formare profesională se organizează în luna mai, la nivel naţional? Consultă lista

În luna mai, 201 cursuri gratuite de formare profesională vor fi organizate de către agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi de către agenţia din Capitală.Conform anunţului ANOFM-ului, 4.189 de persoane vor beneficia, conform legii, de aceste cursuri gratuite.Judeţele cu număr mare de participanţi:- Iaşi (375 de persoane);- Constanţa (250);- Botoşani (224);- Dolj (196);- Vaslui (189).Meseriile cele mai solicitate pentru care se organizează cursuri:- Inspector (referent) resurse umane (428 de persoane);- Bucătar (353);- Lucrător în comerţ (342);- Lucrător în cultura plantelor (236);- Ospătar (chelner) vânzător în unitaţi de alimentaţie (233);- Operator introducere validare şi prelucrare date (227).» Pentru situaţia detaliată a cursurilor şi meseriilor pentru care sunt organizate, pe fiecare judeţ în parte, consultă raportul întocmit de ANOFM  (format PDF).Sursa: ANOFM ...

continuare →

Formarea profesională a experţilor contabili: atenţie la regulament!

Atenţionarea se referă la un exemplu pe cazul asociaţiei profesionale a experţilor contabili portughezi, în cazul cărora Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis că dreptul Uniunii se opune ca un ordin profesional să impună membrilor săi un sistem de formare obligatorie care elimină parţial concurenţa şi care stabilește condiţii discriminatorii în detrimentul concurenţilor săi. Ordinul experţilor contabili (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, OTOC) este un ordin profesional portughez, de natură asociativă, la care experţii contabili se afiliază în mod obligatoriu. OTOC are obligaţia de a reprezenta interesele profesionale ale membrilor săi şi de a supraveghea toate aspectele legate de exercitarea funcţiilor lor. În Portugalia, în temeiul unui regulament adoptat de OTOC, experţii contabili trebuie să obţină pe parcursul ultimilor doi ani o medie anuală de 35 de credite de formare asigurată sau omologată de OTOC. Regulamentul privind obţinerea de credite pentru formare, adoptat de asemenea de ...

continuare →

ANOFM va organiza în martie 169 de programe gratuite de formare profesională

În luna martie, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) va organiza 169 de programe de formare profesională pentru persoanele care beneficiază gratuit de aceste servicii. Numărul de persoane care vor beneficia gratuit (în martie), conform legii, de servicii de formare profesională organizate de Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi a Municipiului Bucureşti sunt în număr de 3.703. Judeţele în care se vor organiza cele mai multe cursuri (cu mulţi participanţi) sunt: - Bucureşti (238 persoane); - Mureş (224); - Vaslui (207); - Iaşi (200 persoane); - Vâlcea (174 persoane). Cele mai solicitate meserii pentru care se vor organiza programe sunt: - lucrător în comerţ; - inspector (referent) resurse umane; - bucătar; - ospătar-vânzător în unitaţi de alimentaţie publică; - operator introducere, validare şi prelucrare date; - coafor; - cameristă hotel; - manichiură-pedichiură; - instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze; - patiser. Sursa: ANOFM ...

continuare →