14 Octombrie, 2019

Guvernul a decis să aloce fonduri pentru plata datoriilor către furnizorii de energie termică

Aproximativ 315 milioane de lei din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi din Fondul de Rezervă al Guvernului vor fi alocate către bugetele locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale. Banii vor fi folosiţi exclusiv pentru achitarea obligaţiilor (datoriilor) către furnizorii de energie termică. Prin alocarea acestor fonduri, Guvernul doreşte să se asigure că agenţii care produc energie termică vor avea suficiente stocuri de combustibil pentru sezonul rece, evitând astfel posibile întreruperi în asigurarea căldurii pentru populaţie. 36 de localităţi vor primi aceşti bani.  Principiul care a stat la baza alocărilor prevăzute în proiect constă în diminuarea arieratelor bugetare şi închidere pe circuit – la bugetul de stat, respectându-se următoarele criterii: a) unităţile administrativ-teritoriale să înregistreze obligaţii la operatorii economici care furnizează energie termică populaţiei, în sistem centralizat (conform OG nr. 10/2011); b) furnizorii de energie termică din subordinea unităţilor administrativ teritoriale să înregistreze obligaţii la: furnizorii de combustibil sau producătorii de ...

continuare →

Află care este gradul de absorbţie a fondurilor pe fiecare program structural!

Ministerul Afacerilor Europene a  publicat zilele trecute stadiul absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune la 30 septembrie 2011. Faţă de situaţiile similare publicate lunar de către ACIS, acest stadiu al absorbţiei cuprinde şi informaţii privind absorbţia reală (efectivă) a fondurilor. Astfel, România a primit până la sfârşitul lunii septembrie 2,822 miliarde de euro de la CE, din care avansuri în valoare de 2,106 miliarde de euro şi plăţi intermediare de doar 716 milioane de euro, ajungând la o absorbţie efectivă (plăţi intermediare/alocare UE) de 3,7%. Referitor la stadiul cheltuirii fondurilor pe fiecare program operaţional, conform datelor publicate de MAEur, POS Mediu şi POSDRU înregistrează cea mai mică rată a absorbţiei efective (1,89%, respectiv 2,96%). POSDRU, spre exemplu, are a doua cea mai mare rată a absorbţiei calculată în funcţie de plăţile interne virate către beneficiari (prefinanţări şi rambursări din fonduri comunitare şi de la bugetul de stat) – 22,72%, respectiv ...

continuare →

Un nou cadru legislativ orientat pe creştere economică şi locuri de muncă în UE

Pentru dezvoltarea agendei de coeziune, cu accent pe priorităţile economice, Comisia Europeană a adoptat, pe 6 octombrie, un pachet legislativ pentru perioada 2014-2020. Programul orientează mai precis investiţiile UE către obiectivele agendei europene pentru creştere economică şi locuri de muncă („Europa 2020”). Accentul pus pe un număr mai limitat de priorităţi de investiţii în conformitate cu aceste obiective va reprezenta elementul central al noilor contracte de parteneriat, pe care statele membre le vor încheia cu Comisia Europeană. Ele vor stabili ţinte clare şi vor constitui o rezervă financiară de performanţă pentru a recompensa regiunile care îşi îndeplinesc cel mai bine obiectivele. Pentru a garanta faptul că impactul investiţiilor UE asupra creşterii şi a locurilor de muncă nu este compromis de politici macroeconomice neviabile sau de o slabă capacitate administrativă, Comisia poate solicita revizuirea programelor sau poate suspenda finanţarea dacă nu se adoptă măsuri corective. Impactul fondurilor va fi, de asemenea, ...

continuare →

Se modifică prevederile din Codul fiscal referitoare la impozitul pe venit

Mai multe modificări, pe această temă, urmează să fie puse în aplicare prin Ordonanţa de Guvern propusă de Ministerul Finanţelor Publice. După cum am mai arătat, proiectul are ca obiect atât modificarea Codului fiscal, cât şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. Am reluat, în ştiri anterioare, modificările propuse la Codul fiscal – cadrul general de reglementare şi referitoare la impozitul pe profit. În cele ce urmează, prezentăm, succint, modificările privitoare la impozitul pe venit.  ● Persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţiile de rezidenţă în România urmează să fie supusă la impozitarea veniturilor începând cu anul calendaristic următor celui în care a fost obţinută rezidenţa în România, concomitent cu acordarea aceloraşi drepturi de deducere de care beneficiază o persoană fizică română. Se elimină, astfel, perioada de graţie de trei ani, prevăzută în prezent de Codul fiscal. Pe de altă parte, se propune ...

continuare →

Măsuri privind accelerarea absorbţiei fondurilor europene

În contextul absorbţiei scăzute a fondurilor europene şi a discuţiilor purtate cu reprezentanţii Comisiei Europene, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.), împreună cu Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, a elaborat o serie de măsuri ce vor duce la uşurarea şi eficientizarea procesului de absorbţie a fondurilor structurale. A.N.R.M.A.P. a elaborat şi transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României două ordine ale Preşedintelui instituţiei, doamna Cristina Trăilă, care reprezintă ilustrarea fidelă a cerinţelor de reformare expuse de Comisia Europeană şi concluziile analizei asupra sistemului şi a discuţiilor purtate în ultimele 6 luni ale acestui an cu toţi actorii din sistem. Ordinul nr. 301cu privire la metodologia de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din instrumente structurale a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 416 din 14 iunie 2011, ...

continuare →