23 Iulie, 2019

Senatul a aprobat proiectul de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale

Senatul a aprobat luni, 25 martie 2013, proiectul de lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale, inițiat de Guvern. Camera Deputaților este cameră decizională.Prin acest proiect de lege se stabilesc principiile aplicabile subvenționarii serviciilor sociale de către bugetul de stat și cel local a serviciilor sociale acordate de furnizori (acordate de asociații, fundații și culte recunoscute de lege) pentru serviciile sociale acordate.Subvenționarea se acordă în completarea veniturilor proprii pentru serviciile sociale prestate: 1) în comunitățile rurale; 2) în cele cu o comunitate de până la 10.000 locuitori; 3) în primii 3 ani de funcționare, în comunitățile în care aceste servicii nu există și sunt necesare nevoilor membrilor comunității. Nivelul subvenției este de până la 50% din costul standard/beneficiar/tip serviciu social, acordat exclusiv pentru plata salariilor personalului de specialitate care activează în serviciile sociale, la nivelul salariului omologilor lor din serviciile sociale publice.Din bugetul local al județelor se subvenționează ...

continuare →

Proiect act normativ privind acordarea de ajutoare poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează

Ministerul Administraţiei şi Internelor supune dezbaterii publice un proiect de act normativ referitor la acordarea de ajutoare poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează. Astfel, prin proiectul de lege, se are în vedere instituirea unor norme cu caracter tehnico-organizatoric privind acordarea ajutorului prevăzut la art. 21 alin. (2) din Anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, poliţiştilor şi personalului militar ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv sunt trecute în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare instituţională desfăşurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, precum şi plata contribuţiilor sociale aferente. De asemenea, prin elaboarea acestui proiect de act normativ, se are în vedere reglementarea unor aspecte care privesc modalitatea şi documentaţia necesară înregistrării beneficiarilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă la agenţiile pentru ocuparea ...

continuare →