27 Ianuarie, 2020

UPDATE: cadastru şi publicitate imobiliară

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 a fost republicată (r2) în Monitorul oficial nr. 83/7.02.2013, în temeiul Legii nr. 133/2012 dată pentru aprobarea O.U.G. nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Semnalăm, în cele ce urmează, unele aspecte privind înscrierea dreptului de proprietate, dispoziţii de completare date de O.U.G. nr. 64/2010, precum şi câteva acte normative de punere în aplicare. * Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie, potrivit art. 36 din Lege, în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor semnat de reprezentantul autorităţii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locală pe raza căreia este edificată construcţia, precum şi a unei documentaţii cadastrale. În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ...

continuare →