16 Iunie, 2019

Data de la care începe să curgă termenul de prescripţie pentru obligaţiile fiscale (I)

1) Temeiul legal în stabilirea datei de la care începe să curgă termenul de prescripţie, de 5 ani, pentru obligaţiile fiscale.Prin „Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală” se dispune clar, precis şi la modul imperativ:„Art. 91. Obiectul, termenul şi momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiilor fiscale(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.(2) Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel. […]”„Art. 23. Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale(1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de ...

continuare →

Creanţe fiscale – obligaţii fiscale

O bază de impozitare dă naştere (a se vedea exemplul nr. 2 de mai jos):1) pentru stat: la un drept de a încasa (de la contribuabilul care deţine respectiva bază de impozitare) anumite venituri sub formă de impozite, taxe, contribuţii etc., adică la o creanţă fiscală;2) pentru contribuabil: la o obligaţie de plată (pentru faptul că deţine respectiva bază de impozitare), către stat sub formă de impozite, taxe, contribuţii etc., adică la o obligaţie fiscală.Acelaşi lucru, aceeaşi bază impozabilă, generează:1) o creanţă fiscală, din punct de vedere al bugetului de stat, al celui care are de încasat, de luat;2) o obligaţie fiscală, din punct de vedere al contribuabilului, al celui care are de dat, de suportat plata unor dări către stat.***O creanţă fiscală nu se poate naşte în lipsa unei baze de impozitare, a unei materii impozabile.Numai o bază de impozitare, numai o materie impozabilă dă naştere unei creanţe fiscale.Naşterea ...

continuare →