18 Octombrie, 2019

Cum se aplică măsurile asigurătorii?

Reţinem din Procedură situaţiile în care organul de control poate dispune măsuri asigurătorii, în mod excepţional. Sunt, astfel, enumerate cazurile în care se consideră că există pericolul ca debitorul... ...

continuare →

Semestrul sau anul calendaristic pot fi utilizate drept perioade fiscale

Agenţia Naţională de Administare Fiscală (ANAF) a emis un comunicat de presă prin care anunţă că persoanele fizice impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot utiliza drept perioade fiscale inclusiv semestrul sau anul calendaristic, conform art. 316 din noul Cod Fiscal.Contribuabilii pot solicita:utilizarea semestrului, dacă efectuează operațiuni impozabile doar în maximum trei luni calendaristice dintr-un semestru;utilizarea anului calendaristic, dacă efectuează operațiuni impozabile doar în maximum șase luni calendaristice dintr-un an.Pentru utilizarea ca perioadă fiscală a semestrului sau anului calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună o cerere justificată la ANAF, până pe 25 februarie a anului în care se exercită opţiunea.În acest sens, s-a întocmit proiectul de Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care adaptează procedurile și noi modele de formulare utilizate în acest scop la prevederile noului Cod Fiscal.Conform noii forme a procedurii, cererea se ...

continuare →

Se modifică Normele de aplicare a Codului fiscal!

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal au fost aprobate prin HG nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 22/2016, deja modificate de două ori până acum. Mai jos am extras principalele modificări, cu privire la impozitul pe venit şi... ...

continuare →