23 Octombrie, 2019

Formular 092 vector fiscal

Ordinul președintelui ANAF nr. 69/2019 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care ... ...

continuare →