19 Iulie, 2019

Contabilitatea operaţiunilor derulate în cadrul contractelor de fiducie

Începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015 se aplică şi normele contabile privind operaţiunile derulate în cadrul contractelor de fiducie. Reglementarea a fost introdusă, de anul acesta, în Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ...

continuare →

Contractele de fiducie, în Noul Cod fiscal

Reglementat prin dispoziţiile din Codul civil, contractul de fiducie se regăseşte cu tratament specific în noul Cod fiscal, cu aplicare de la 1 ianuarie 2016. Reluăm principalele trimiteri, fără a mai face comentarii comparative cu actualele prevederi, din lipsă de spaţiu.Transferulul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie potrivit Codului civil are regimul oricărui alt transfer constând în vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate.Calcularea impozitului pe profitÎn cazul contractelor de fiducie, încheiate conform dispoziţiilor Codului civil, în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar nu este transfer impozabil.Fiduciarul va conduce o evidenţă contabilă separată pentru masa patrimonială fiduciară şi va transmite trimestrial către constituitor, pe bază de decont, veniturile şi cheltuielile rezultate din administrarea patrimoniului conform contractului;Valoarea fiscală a activelor cuprinse în masa patrimonială ...

continuare →