17 Februarie, 2020

Noua contabilitate a ONG-urilor în 2018: Rezumat în 9 puncte, pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

Ordinul MFP nr. 3103/2017 reglementează noua contabilitate aplicabilă persoanelor juridice fără scop patrimonial (asociații, fundații, federații sau alte organizații de acest fel cu personalitate juridică, partide politice, patronate... ...

continuare →

Tratamentul aplicabil rezultatului privind activităţile fără scop patrimonial în cazul contabilităţii unui ONG

Cu ajutorul contului 1211 “Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial” se ţine evidenţa excedentului sau a deficitului realizate în exerciţiul financiar curent pentru activităţile fără scop patrimonial, inclusiv activităţile cu destinaţie specială. Contabilitatea analitică se ţine distinct pentru activităţile fără scop patrimonial şi activităţile cu destinaţie specială. Contul 1211 “Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial” este un cont bifuncţional. Soldul creditor al contului reprezintă excedentele realizate, iar soldul debitor deficitele realizate. Operaţiunile contabile 1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind deficitele realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate asupra rezultatului reportat, conform documentelor justificative: 1171 “Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial” = Contul 1211 “Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial” 2. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind închiderea conturilor de venituri, la sfârşitul perioadei, cu soldurile creditoare ale conturilor din clasa a 7-a, privind activităţile fără ...

continuare →