17 Februarie, 2020

Tabloul celor 20 de fapte care se sancționează potrivit Codului fiscal în vigoare

Obligația impusă de art. 461 alin. (2) Cod fiscal: În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. ...

continuare →