11 Decembrie, 2019

Cum obţineţi extrase multilingve din actele dvs. de stare civilă

Răspunsul este că, în viitorul apropiat, problema se va simplifica, în condiţiile în care România a aderat la Convenţia nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976. Legea nr. 65/2012, de aderare, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 277 din 26 aprilie, va intra în vigoare la 120 de zile de la data publicării, după care Ministerul Administraţiei şi Internelor are un termen de 60 de zile pentru a elabora şi supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei. Mult a fost, puţin a rămas! Potrivit prevederilor Convenţiei, fiecare stat contractant eliberează, în exclusivitate, persoanelor cu drept de obţinere a copiilor conforme cu originalul, extrasele de pe actele de stare civilă constatatoare ale naşterii, căsătoriei sau ale decesului. Extrasele sunt întocmite atunci când o parte interesată o ...

continuare →