23 August, 2019

Cum se obţine extrasul de carte funciară?

Cuprinsul cărţilor funciare se dovedeşte cu copia sau cu extrasul de carte funciară şi poate fi invocat de orice persoană interesată, având forţa probantă a prezumţiei legale relative care operează până la proba contrară ...

continuare →

Extrasul de Carte Funciară

Un contract de vânzare cumpărare se încheie la un notariat public care are datoria să verifice, printre alte documente şi extrasul de carte funciară emis de A.N.C.P.I. din care reiese cine sunt proprietarii şi dacă există sarcini (ipoteca, sultă, etc) la un moment dat. Sistemul actual de management al cărţilor funciare - pe baza căruia se derulează circulaţia documentelor şi a informaţiilor oficiale între proprietari, administratori, cumparători, notari, judecători, executori, persoane fizice autorizate, oficiile de cadastru şi birourile de carte funciară teritoriale – conferă un plus de siguranţă tranzacţiilor imobiliare în conformitate cu legislaţia euopeană, asigurând inclusiv că nu se poate vinde un imobil simultan către mai mulţi cumpărători. Cea mai sigură metoda de verificare a faptului că imobilul destinat achiziţiei nu se va vinde încă o dată sau că nu este deja ipotecat sau că sunt instituite asupra acestuia altfel de sarcini, este cererea de eliberare a unui Extras de ...

continuare →