21 August, 2019

ANAF modifică două formulare fiscale pentru declararea noilor impozite introduse de Guvern

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a supus dezbaterii publice un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se modifică formularele 10 şi 70, actualizându-se, totodată, reglementările fiscal-legislative privind trei noi tipuri de impozite. Începând cu data de 1 februarie 2013 prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013, Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 şi Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, au fost reglementate trei noi impozite şi anume: - impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural; - impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale; - impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale. Aceste impozite sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în conformitate ...

continuare →

O nouă taxă specială pentru exploatarea resurselor naturale

Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii un proiect de ordonanţă de urgenţă privind instituirea unei taxe speciale pentru exploatarea resurselor naturale, altele decât gazele naturale, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei. Astfel, operatorii economici, inclusiv filialele acestora şi/sau operatorii economici aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, care desfăşoară activităţi de exploatare şi extracţie a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, sunt obligaţi la calculul, declararea şi plata unei taxe speciale. În cadrul proiectului de act normativ se prevede că activităţile care intră sub incidenţa acestei taxe sunt: - exploatarea forestieră (cod CAEN 0220), - extracţia cărbunelui superior (cod CAEN 0510), - extracţia cărbunelui inferior (cod CAEN 0520), - extracţia petrolului brut (cod CAEN 0610), - extracţia minereurilor feroase (cod CAEN 0710), - extracţia minereurilor de uraniu şi toriu (cod CAEN 0720), - extracţia altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729) - alte activităţi extractive (cod CAEN 0811, 0812, 0891, ...

continuare →