27 Ianuarie, 2020

Prescripţia: sens şi conţinut (II). Exemple şi informaţii despre perioada de prescripţie în materie fiscală

2) Exemple cu privire la prescripţie.Exemplul nr. 1.Contribuabilului „A” i s-a comunicat (prin scrisoare cu confirmare de primire, semnată efectiv de acesta pentru primire), la data de 1 martie 2013, că i s-a stabilit o diferenţă de impozit pe salarii de 1.000 de lei.În cazul contribuabilul „A”, data de 1 martie 2013 reprezintă:a) data de la care acesta a luat la cunoştinţă despre obligaţiile fiscale care i-au fost stabilite;b) data de început a prescripţiei (de 30 de zile);c) data de la care contribuabilul are dreptul de a depune contestaţie.În acest caz, „perioada de prescripţie” este de 30 de zile şi este cuprinsă între 1 şi 30 martie 2013.Pentru contribuabilul „A”:1) „termenul de prescripţie” este de 30 de zile;2) „începutul prescripţiei” este 1 martie 2013;3) „perioada de prescripţie” este cuprinsă între 1 şi 30 martie 2013;4) „sfârşitul prescripţiei” este data de 30 martie 2013.După data de 30 martie 2013 acest contribuabil ...

continuare →