23 August, 2019

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 264/2013 privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 264/2013 privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 116 din 28.02.2013 (M.Of. 116/2013). Intrat în vigoare la: 28 februarie 2013 În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 27 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a ...

continuare →

Garanţia de bună execuţie la contractele de achiziţii publice

O recentă hotărâre de guvern stabileşte unde se depune garanţia de bună execuţie constituită prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. H.G. nr.1045/2011, publicată în Monitorul oficial nr.757 din 27 octombrie a.c., modifică art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Prin Nota de fundamentare redactată de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de iniţiator al actului normativ, se arată că, în forma anterioară, acest articol prevedea obligaţia contractantului de a deschide un cont, la dispoziţia organelor contractante, la o bancă agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin asupra garanţiei de bună execuţie constituită prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. ...

continuare →