18 Noiembrie, 2019

Se suspendă executarea silită în cazul existenței unui sechestru asigurator penal asupra imobilelor unei persoane fizice/juridice?

Cu referire la dispozițiile art. 249 din Codul de procedură penală (art. 163 din Codul de procedură penală de la 1968) şi art. 2.345 din Codul civil, existența unui sechestru asigurător penal asupra imobilelor unei persoane fizice... ...

continuare →

Executarea silită – noutăţi de procedură fiscală

Prin Ordonanţa Guvernului nr.2/2012, apărută în Monitorul oficial nr. 71 din 3o ianuarie a.c., au fost introduse modificări şi completări la prevederile Codului de procedură fiscală cu privire la executarea silită. Semnalăm, pe parcursul prezentării, elementele de noutate. ■ Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite ● Potrivit art. 148 Cod. proc. fiscală,  executarea silită se suspendă: - când suspendarea a fost dispusă de instanţă sau de creditor, în condiţiile legii; - la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, în condiţiile legii; - de la data la care se aprobă cererea debitorului ca plata integrală a creanţelor fiscale să se facă din veniturile bunului imobil urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni. Cererea poate fi solicitată organului de executare după primirea procesului-verbal de sechestru, în termen de 15 zile de la comunicare; - pe o perioadă de cel mult 6 luni, în cazuri excepţionale, şi doar o singură dată ...

continuare →

Executarea silită şi titlul executoriu

Propunem, în cele ce urmează, o incursiune pe tema din titlu, astfel cum este tratată în materie civilă, precum şi referitor la recuperarea creanţelor fiscale. ■ Potrivit Art. 3711 şi urm. din Codul de procedură civilă, o obligaţie stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu şi care nu este adusă la îndeplinire de bunăvoie de debitor, se face prin executare silită, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare. Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, plantaţii ori altei lucrări sau în luarea unei alte măsuri admise de lege. Potrivit Art. 3712 Cod pr.civilă, în cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, fără să fi ...

continuare →

Despre executarea silită şi procedura somaţiei

Tema, de interes în contexul în care multe procese civile intentate de firme au acest obiect, a fost examinată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a recursului ăn interesul legii formulat de Parchetul general, pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor din Codul de procedură civilă referitor la obligativitatea parcurgerii procedurii execuţionale prin încuviinţarea executării silite şi emiterea somaţiei către debitor, prealabil sesizării instanţei de judecată pentru aplicarea amenzii civile în cazul neexecutării obligaţiilor de a face cu caracter strict personal. Vă propunem, mai întâi, o prezentare a reglementărilor de principiu, pentru a inţelege problema pusă în discuţie şi soluţia practică dată pentru orientarea instanţelor de judecată. Codul de procedură civilă, în capitolul VI referitor la predarea silită a bunurilor şi executarea silită a altor obligaţii de a face sau de a nu face stabileşte că, în cazul în care obligaţia debitorului prevăzută în titlul executoriu constă în lăsarea ...

continuare →