21 August, 2019

Unde se face executarea debitorului?

Potrivit art. 650 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea, în afara ...

continuare →