10 Decembrie, 2019

Decizia de impunere nu este un act de executare silită!

Organele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nu sunt organe fiscale şi, în consecinţă, nu pot emite decizii de impunere. Decizia de impunere este un act de stabilire a impozitelor, reglementat de titlul VI al Codului de procedură fiscală şi nu un act de executare silită. ...

continuare →