11 Decembrie, 2019

Cazuri speciale de executare silită

Prin cazuri speciale de executare silită se înţelegea, până de curând, punerea în aplicare a dispoziţiilor legale în materie de executare, generată, în primul rand, de hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate... ...

continuare →