7 Decembrie, 2019

O hotărâre a CJUE privind ramburarea excedentului de TVA

„Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Fiscalitate – TVA –Directiva 2006/112/CE – Drept de deducere – Norme de exercitare – Articolul 183 – Reglementare naţională care nu permite rambursarea excedentului de TVA decât în măsura în care depăşeşte valoarea taxei aferente intrărilor, rezultată din operaţiuni pentru care nu a fost încă efectuată plata” În cauza C‑274/10, având ca obiect o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, formulată în temeiul articolului 258 TFUE, introdusă la 1 iunie 2010, Comisia Europeană, reprezentată de agenţi, precum şi de doamna K. Talabér‑Ritz, reclamantă, împotriva Republicii Ungare, pârâtă, CURTEA (Camera a treia)  a pronunţat Hotărârea din 28 iulie 2011, potrivit căreia: Republica Ungară, – prin obligarea persoanelor impozabile a căror declaraţie fiscală menţionează un excedent, în sensul articolului 183 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, pentru o anumită perioadă fiscală să reporteze integral sau ...

continuare →